Parainen Mahdollisuuksien Parainen

Virkkusen ja valtiovarainministeriön virhe vai tahallinen teko?

Valtiovarainministeriö teki ministeri Henna Virkkusen johdolla päätöksen, jonka mukaan Kaarinan kaupungin on pakko osallistua erityiseen kuntajakoselvitykseen Turun alueella. Tälle tehtävälle annettiin myös määräaika, jonka mukaan selvityksen on valmistuttava 30.9.2014 mennessä. Tämä päätös koski myös 16 muuta alueen kuntaa, Turku mukaan lukien.

Päätös on yksiselitteisesti kuntarakennelain vastainen. Kuntarakennelain 4 h §:ssä säädetään selvitysvelvollisuuden määräajasta. Kuntarakennelain mukaan 4 h §:n voimaantulosta säädetään erikseen lailla. Määräajan voimaantulosta ei ole kuitenkaan tällä hetkellä säädetty mitään.

Perustuslakivaliokunnan mukaan määräajan tulee olla vähintään 6 kk sen jälkeen kun SOTE -laki on säädetty. SOTE -laki luonnos on vasta lausuntokierroksella ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman aikataulun mukaan lakiesitys on tarkoitus saada eduskunnan käsiteltäväksi keväällä 2014 ja voimaan vasta vuoden 2015 alusta.

Nyt määrätyn selvitystyön määräaika on siis epärealistinen ja lainvastainen, eikä kuntien olisi pakko olla tässä selvitysprosessissa mukana. Onkin resurssien haaskausta olla mukana tekemässä liitosselvitystä täysin keskeneräisillä ja puutteellisilla tiedoilla. Vasta sen jälkeen kun kuntauudistuksen eri elementit ovat koossa ja asiakokonaisuuteen liittyvät säädökset voimassa, voidaan arvioida mitä pitää selvittää ja minkä kunnan tai kuntien kanssa selvitetään.

Tähän epäkohtaan on mm. oikeuskansleri ottanut kantaa ratkaisussaan (OKV/501/1/2013) ja moittinut hallitusta ja virkamiehiä kuntauudistuksen valmistelusta ja kehottaa heitä ottamaan opiksi. Oikeuskansleri katsoo siis, että on perusteltua noudattaa samaa logiikkaa ”riittävistä tiedoista” olipa selvitys kuntarakennelain mukainen yleinen selvitys tai valtion asettama erityinen selvitys. Ratkaisu pohjaa hyvän hallinnon vaatimukseen.

Nykyinen tilanne vaikeuttaa myös Paraisten kuntaliitosselvitysprosessia. Paraisten valtuusto päätti viime vuoden lopussa aloittaa selvitystyön Kemiönsaaren kanssa, vaikkei siihen mitään velvoitetta tuolloin ollutkaan. Myöhemmin on ilmennyt tahtoa ja halukkuutta suorittaa selvityksiä mahdollisesta yhteistyöstä tai kuntaliitoksesta myös Kaarinan kanssa. Ongelmana on se, että mm. Paraisten kaupunginjohtaja ja suurin osa valtuutetuista on siinä virheellisessä käsityksessä, että Kaarinalla ei olisi muita vaihtoehtoja ja olisi itse asiassa pakotettu selvitysprosessiin Turun kanssa. Pakotettu toki on, mutta laittomin perustein, joten muitakin vaihtoehtoja on.

Viimeisimmässä valtuuston kokouksessa 28.1.2014 kaupunginjohtaja Folke Öhman kertoi, että hänet sekä kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajat on kutsuttu keskustelemaan mahdollisesta yhteistyöstä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja kuntaliitoksesta Kaarinaan 11. helmikuuta. Kun asiaa yritettiin saada valtuuston keskusteluun kiireellisenä asiana (ennen kokousta), puheenjohtaja kieltäytyi ottamasta asiaa käsittelyyn. Tämä oli demokratian kannalta huono ratkaisu, sillä nyt ei neuvotteludelegaatio saanut ohjeistusta valtuustolta siitä, miten keskusteluissa Kaarinassa tulisi menetellä. Asiasta ei myöskään saatu merkintää valtuustokokouksen pöytäkirjaan puheenjohtajan diktatorisen menettelyn seurauksena.

Kaarinan kaupunki on kutsunut lähikuntien edustajia koolle keskustelemaan mahdollisesta yhteistyöstä alueella ja tunnustelemaan mahdollisuuksia muodostaa kuntaliitoksia alueella. Tähän keskusteluun ei Turun edustajia kutsuttu. Kokous pidetään Kaarinassa 11.2.2014 ja kokouksen tavoitteena on selvittää, onko mahdollisuuksia muihin ratkaisuihin, kuin mitä valtiovarainministeriössä on tuumailtu. 

Toivoa sopii, että Kaarinan kokous yhteistyöstä mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueella sujuu hyvässä hengessä ja asiat käsitellään avoimesti ja analyyttisesti sulkematta mitään vaihtoehtoa pois esim. ennakkoluuloihin pohjautuen.

 

Janne Ahonen

Valtuutettu (kesk)

Parainen

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat